Martelaarssteden

Martelaarssteden

Visé, Aarschot, Andenne, Tamines, Dinant, Leuven, Dendermonde. BELGÏE | AUGUSTUS-SEPTEMBER 1914
Coordination éditoriale de Mark Derez, Axel Tixhon
Presses universitaires de Namur | Histoire, Art et Archéologie


De moordende waanzin die de « martelaarssteden » trof tijdens de Duitse invasie van België in de zomer 1914, is zonder twijfel een van de meest tragische episodes uit het begin van de Grote Oorlog. Meerdere Vlaamse en Waalse plaatsen, die tot dan toe niets gemeen hadden, ondergingen ongeveer gelijktijdig eenzelfde noodlot, het resultaat van de extreme gewelddadigheid van het conflict. De wreedheden van augustus 1914 veroorzaakten van bij het begin van de vijandelijke bezetting een diep gevoel van ontrechtvaardigheid en later een intense wil om te getuigen. Honderd jaar na de feiten, verenigen historici van zeven Belgische « martelaarssteden » (Visé, Aarschot, Andenne, Tamines, Dinant, Leuven, Dendermonde) hun krachten om niet enkel een historisch relaas te bezorgen van de gebeurtenissen die op identieke wijze het lot bezegelden van die plaatsen, maar ook om te getuigen over de wijze waarop, gedurende de voorbije eeuw, de vlam van de herinnering werd aangewakkerd en de levendige herinnering aan dei verschrikkelijke gebeurtenissen vaste vorm kreeg. De auteurs hebben hun tekst verrijkt met verlerlei illustraties, en maken de lijst bekend van alle slachtoffers gevallen in augustus en september 1914.

Mark Derez


Collaborations intellectuelles ou scientifiques :

Villes martyres
Visé, Aarschot, Andenne, Tamines, Dinant, Leuven, Dendermonde. Belgique-Août-septembre 1914
Au cours de l'invasion allemande de la Belgique durant l'été 1914, la folie meurtrière qui frappa les « villes martyres » constitue certainement un des épisodes les plus tragiques du début de la Grande Guerre. Plusieurs localités flamandes et...

Nous Vous Suggérons Aussi

14-18 en bande dessinée et en littérature de jeunesse
Temps et enjeux d'une thématique guerrière

Collection

Histoire, Art et Archéologie

Sujets

Art et histoire : Histoire