Wandeling van Profondeville

Geologische en pedologische Wandelingen in de provincie Namen
Presses universitaires de Namur | Sentiers géologiques et pédologiques en Province de Namur n° 3


Terwijl u de in het wandelboekje voorgestelde weg volgt, ontdekt u de oude meander van de Maas en haar steile hellingen, uitgegraven in de oudste geologische formaties van België.
De 18 observatiepunten zijn bewegwijzerd en liggen verspreid over de volledige lengte van een traject van 11,3 km dat volgens meerdere varianten kan afgelegd worden.

De toegankelijke en leerrijke wandeling stelt u een ware reis in de tijd voor, een ontdekking van het unieke geologische erfgoed van de Provincie Namen. Ze maakt deel uit van de reeks « Geologische en pedologische wandelingen » die u uitnodigt om onze omgeving te begrijpen, om met het oog van de geoloog of de pedoloog een keuze aan buitengewone sites te observeren. Elke wandeling beschrijft een welbepaalde etappe in de ontwikkeling van ons continent.

De wandeling vervolledigt een reeks bedacht door V. Hallet, betoelaagd door de Fondation Gouverneur René Close en gerealiseerd door I. Bonniver, S. Rekk, M. Eugène , G. Mahy, L. Bock en V. Hallet, in samenwerking met C. William.

De wandelingen worden voorgesteld in de vorm van een wandelboekje in A4 formaat, op onverscheurbaar papier. Kaarten, foto's, uitvoerige beschrijvingen en schema's helpen u om het landschap rondom u te observeren, te beschrijven en te interpreteren. De wandelboekjes richten zich tot een wetenschappelijk geïnteresseerd publiek, dat evenwel niet geïnitieerd hoeft te zijn in de geologie en /of de pedologie.

De route van dit pad is beschikbaar op de website WalOnMap (cf. Tab "Compléments").


Description dans la langue de l'ouvrage

I. BonniverRoute van de vallei van de Orneau
Geologische en pedologische Wandelingen in de provincie Namen
Vincent Hallet, L. Bock, I. Bonniver, M. Eugène, G. Mahy, Samantha Rekk
Uitzonderlijke landschappen om onze omgeving beter te begrijpenItinéraire de la Vallée de l'Orneau
Sentiers géologiques et pédologiques en Province de Namur
Vincent Hallet, L. Bock, I. Bonniver, M. Eugène, G. Mahy, Samantha Rekk
La découverte de la Vallée de l'Orneau s'inscrit parmi un ensemble d'itinéraires qui visent à illustrer la mémoire de notre passé et de notre patrimoine géologique unique. Comment ces paysages ont-ils évolué? Comment les interpréter?Sentier de Profondeville
Sentiers géologiques et pédologiques en Province de Namur
Vincent Hallet, I. Bonniver, Patrick Engels, M. Eugène, G. Mahy, Samantha Rekk, L. Bock
En suivant l'itinéraire proposé dans ce carnet de route , découvrez l'ancien méandre de la Meuse et ses flancs abrupts creusés dans les plus vieilles formations géologiques de Belgique.Nous Vous Suggérons Aussi

Wandeling van Freyr
Geologische en pedologische Wandelingen in de provincie Namen
Vincent Hallet, L. Bock, Patrick Engels, X. Legrain

Collection

Sentiers géologiques et pédologiques en Province de Namur

Sujets

Sentiers géologiques et pédologiques en Province de Namur