Route van de vallei van de Orneau

Geologische en pedologische Wandelingen in de provincie Namen
Presses universitaires de Namur | Sentiers géologiques et pédologiques en Province de Namur n° 4


De ontdekking van de Vallei van de Orneau maakt deel uit van een reeks wandelingen die de herinnering aan ons verleden en ons uniek geologisch erfgoed illustreren. Hoe zijn die landschappen ontstaan ? Hoe ze lezen en begrijpen ?
Van het bos van Grand-Leez tot de samenvloeiing van de Orneau en de Samber, krijgt u een initiatie in de landschapsanalyse, de terreingeologie, de bodemobservatie, in het begrip vochtige habitat…
De talrijke dagzomende rotsen laten u terugreizen naar het verleden en leggen u de begrippen paleolandschap en paleoklimaat uit, terwijl u de getuigenissen ontdekt van de ontginning van minerale rijkdommen (kalkovens of zwarte marmer van Golzinne).
Tenslotte inspireert de grot van Spy tot beschouwingen over de oorsprong van de mens.

De wandeling vervolledigt een reeks bedacht door V. Hallet, betoelaagd door de Fondation Gouverneur René Close en gerealiseerd door I. Bonniver, S. Rekk, M. Eugène, G. Mahy, L. Bock en V. Hallet in samenwerking met C. William.

De wandelingen worden voorgesteld in de vorm van een wandelboekje in A4 formaat, op onverscheurbaar papier. Kaarten, foto's, uitvoerige beschrijvingen en schema's helpen u om het landschap rondom u te observeren, te beschrijven en te interpreteren. De wandelboekjes richten zich tot een wetenschappelijk geïnteresseerd publiek, dat evenwel niet geïnitieerd hoeft te zijn in de geologie en /of de pedologie.

De route van dit pad is beschikbaar op de website WalOnMap (cf. Tab "Compléments").

Publier un commentaire sur cet ouvrage
 
Votre e-mail :
Votre nom :
Commentaire :
 Nous Vous Suggérons Aussi

Itinéraire de la Vallée de l'Orneau
Sentiers géologiques et pédologiques en Province de Namur
Vincent Hallet, L. Bock, I. Bonniver, M. Eugène, G. Mahy, Samantha Rekk

Collection

Sentiers géologiques et pédologiques en Province de Namur

Sujets

Sentiers géologiques et pédologiques en Province de Namur