Verminkte stilte

Verminkte stilte

De Belgische invalide soldaten van de Groote Oorlog
Presses universitaires de Namur | Histoire, Art et Archéologie


In het boek "Verminkte stilte" gaan Pieter Verstraete en Christine Van Everbroeck op zoek naar de impact van de Eerste Wereldoorlog op het lichaam en de geest van de Belgische soldaat. Aan de hand van onontgonnen archieven, persoonlijke documenten en bestaande historische overzichten reconstrueren ze welke initiatieven werden genomen om de Belgische invalide soldaten tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog te re-integreren in het leger en de samenleving. Het resultaat is een aangrijpend en ontluisterend verhaal waarin de Groote Oorlog vanuit een onbekende hoek wordt
benaderd.
Nous Vous Suggérons Aussi

L'impact des activités militaires sur l'organisation d'une ville
Approches environnementales de la résilience dont ont fait preuve Warneton et Namur suite à la guerre de Succession d'Autriche
Alix Badot

Collection

Histoire, Art et Archéologie

Sujets

Art et histoire : Histoire